انجمن اسلامی مهندسان ایران تشکلی است علمی، فنی، صنفی، سیاسی که در راستای عینیت به اهداف مندرج در مرامنامه فعالیت داشته و ضمن اعلام عدم وابستگی به کلیه تشکل‌های صنفی و سیاسی کشور (از جمله احزاب، گروهها، سازمانهای سیاسی یا صنفی) خود را ملزم به حمایت و پشتیبانی از خواسته های بحق کلیه تشکل‌ها و گروههای که در راستای تحقق کامل آرمان‌ها آزادی خواهانه و برابری طلبانه انقلاب شکوهمند مردم ایران و پشتیبانی از خواسته های بر حق صنفی اقشار گوناگون جامعه مهندسان کشور قدم بر میدارند، دانسته و با آنها همکاری و همفکری خواهد داشت.

ارتباط با ما از شیوه های زیر ممکن است
کانال تلگرام @IEIalborz
صفحه اینستاگرام @IEIalborz

و یا تماس با مسئول امور روابط عمومی انجمن اسلامی مهندسان ایران در استان البرز
مسئول فعلی : مهندس رضائی
me@kavehrs. com