شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسان ایران شاخه استان البرز در ابتدای کار در دو دوره برای به سرانجام رساندن مراحل اولیه تاسیس خود، شورای مرکزی از میان اعضای اولین خود تشکیل داد که تاریخچه آن را در صفحه زیر میتوانید مشاهده کنید
تاریخچه شورای مرکزی (موسسین) انجمن اسلامی مهندسان ایران شاخه استان البرز
سپس با برگزاری نخستین کنگره عمومی خود، (در تاریخ 4 اسفند 1396)شورای مرکزی نخست خود را با ترکیب زیر مشخص و کار رسمی خود در استان البرز را آغاز کرد

دوره اول شورای مرکزی شاخه استان البرز ۱-حمید صمیمی (دبیر) ۲- هومن معذی (قائم مقام) ۳-علیرضا نوربخش (رییس شورای مرکزی) ۴-رضا دانشور (نایب رئیس شورای مرکزی) ۵-نیما شیراوند (منشی انجمن و با حفظ سمت مسئول امور مالی) ۶-شقایق سوری ۷- رضا بختیاری ۸-افروز شیرآوند ۹-امین قنبری علی البدل : ۱- سعید پرنیان زاد ۲- محمد ندیمی ۳- کاوه رضائی شیراز